Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies


Informacje ogólne.

Nazywam się Paweł Nożyński, gwarantuje każdej osobie odwiedzającej stronę internetową pod witryną: http://pawelnozynski.pl bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies obejmuje w szczególności przedmiotową stronę internetową.

Jak już wcześniej wspomniałem Twoje bezpieczeństwo, w tym również bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są dla mnie szczególnie istotnie, dlatego też na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) na postawie art. 13 rozporządzenia informuję Cię, że:

 1. administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach
  i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Paweł Nożyński
 2. w celu zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected] bądź [email protected]
 3. Niektóre informacje gromadzone są automatycznie w wyniku używania przez Ciebie Witryny (szerzej w rozdziale poświęconym Cookies). Informacje te zawierają między innymi:
 1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Platformy (można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy);
 2. konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku, umieszczanie komentarzy;
 3. czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie;
 4. rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego;
 5. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies.
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. zarządzania i usprawniania działalności, przez co rozumiem w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny, ulepszanie oferty, wykrywanie nadużyć finansowych i innych oraz zapobieganie im. Podstawą prawną tego przetwarzania będzie mój prawnie uzasadniony interes;
 2. kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiem odpowiedzi na adresowane do mnie zapytania, komentarze
  itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub mój prawnie uzasadniony interes;
 3. kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne,
  by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych
  lub sporów z udziałem Ciebie lub minie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 lit f rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 5. realizacji obowiązków jakie nakładają na mnie przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na mnie ciąży,
  tj. art. 6 lit f rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na postawie Twojej zgody, będą one przechowywane do czasu wycofania takiej zgody,
  a w razie braku wycofania takiej zgody nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich takie zgody zostały zebrane, ponadto dane osobowe przechowywane są przez okres określony przepisami prawa,
 2. dane osobowe przetwarzane są w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze (art. 6 lit c rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 3. zbierane dane nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  oraz nie są przetwarzane w celach marketingowych,

Ponadto informuję Cię o prawie do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania;
 2. przenoszenia danych;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie, którego dokonuje administrator danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych

CIASTECZKA COOKIES

W celu ułatwienia korzystania z witryny, używam „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka
(to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Podczas wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies,
z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies

Ze względu na czas przez jaki cookies są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym wyróżniamy następujące rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – przechowywane są na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak tylko do czasu przebywania na naszej Witrynie, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania ze strony,
 2. stałe – przechowywane są na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Ciebie.

Ze względu na niezbędność do realizacji usługi wyróżniamy cookies:

 • Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których chcesz skorzystać.
 1. Funkcjonalne – pozwalają nam na analizę w jaki sposób korzystasz z Witryny, np. w jakie linki klikasz i z jakich ustawień przeglądarki korzystasz,
 2. Reklamowe/biznesowe– pozwalają nam lepiej oceniać efektywność naszych działań reklamowych i marketingowych. Te ciasteczka pochodzą od naszych partnerów z których usług korzystamy w celu  analizowania i śledzenia odwiedzin Witryny i efektywności stosowanych reklam. Nie dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z dostawcami tych usług.

Narzędzia społecznościowe

Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram.

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA)
i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę
na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Odtwarzając wideo lub audio z Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu Google lub nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie
do Twojego profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zachęcam Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem:

O uzyskanie dodatkowych informacji może również zwróci się bezpośrednio do mnie lub naszego Inspektora Ochrony Danych.

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Witryny.

Data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies: 24.10.2018r.